Klíč k dobrému životu je tento: Pokud neplánuješ o něčem mluvit během následující hodiny svého života, tak potom to nepatří mezi hlavní priority tvojí existence.