Myslím, že každý by měl zbohatnou, proslavit se a dělat všechno, o čem kdy snil, aby viděl, že to není odpověď.