Náš hlavní účel v tomto životě je pomáhat druhým. Pokud jim neumíte pomáhat, tak je alespoň nezraňujte.