Někdy musíme padnout dolů, protože na dně je něco, co jsme tam měli najít.