Není možné vybudovat reputaci na tom, že se něco jenom chystáte udělat.