Není to o dokonalosti. Je to o úsilí. A když budeš usilovat každý den, to je to místo, kde začíná proměna. To je způsob, kdy se stane změna.