Nevzdávej svůj sen proto, že vyžaduje příliš mnoho času, abys ho uskutečnil. Čas uplyne i tak.