Podnikatel je v podstatě vizionář a vykonavatel. Umí si něco představit, a když si to představí, uvidí přesný způsob, jak to uskutečnit.