Předstírej, než to dokážeš. Konej, jako kdybys měl všechnu odvahu, kterou potřebuješ, až se to stane realitou.