Úspěch není ani magický ani záhadný. Úspěch je přirozeným důsledkem důsledného uplatňování základních zásad.