Úspěch není ani magický, ani záhadný. Úspěch je přirozeným důsledkem důsledného uplatňování základních zásad.