Život je série tisíců malých zázraků. Všímej si jich.