PODPORUJI

Home / PODPORUJI

ROSA – centrum pro ženy, z.s. pomáhá ženám ohroženým domácím násilím již 26 let. Poskytuje dvě registrované sociální služby: azylové ubytování s utajenou adresou a odborné sociální poradenství.“

Za dobu své existence pomohla ROSA zhruba 56 tisícům obětí násilí, které byly ohroženy spolu se svými dětmi na životě násilným partnerem.

  • Azylový dům ROSA pomohl celkem 396 ženám a 502 dětem.
  • Poradenským centrem ROSA prošlo celkem 11 400 žen.
  • Prostřednictvím linek 241 432 466 a 602 246 102 ROSA pomohla 45 000 volajícím.
  • Každý měsíc vedeme 346 krizových intervencí a poradenství po mailu.
  • 30 % klientek centra ROSA bylo škrceno
  • 26 % klientek bylo surové napadeno v těhotenství
  • 42 % klientek bylo bito a fackováno.
  • 90 % klientek je vydíráno a zastrašováno.
  • Azylový dům ROSA má kapacitu 35 lůžek.
  • Každý rok pomůže azylový dům ROSA cca 35 ženám a 45 dětem.

Azylový dům jako jeden ze tří v ČR se od ostatních azylů odlišuje nejen utajeností, ale i tím, že je obětem poskytována vedle bezpečí i komplexní bezplatná psychologická, sociální, právní pomoc. Pomoc a podpora je poskytována i dětem, aby se minimalizovaly psychické i zdravotní dopady zažitého či viděného násilí na další život dítěte, ale byla umožněna další školní docházka a začlenění do dětského kolektivu.

Základním problémem ale je, že brutalita napadání v rámci domácího násilí v partnerských a rodinných vztazích roste. Roste počet napadání a brutálního bití i v těhotenství partnerky. Podle statistik ROSA mezi obětmi surového napadení je 26 procent klientek v nějakém stupni těhotenství.

Zvláště nebezpečná situace vzniká v období, kdy se oběť rozhodne svého trýznitele opustit a vyhledá pomoc. V této fázi dochází podle Policie i podle zkušeností ROSY a dalších pomáhajících organizaci k největšímu ohrožení žen a dětí na životě.

http://www.rosa-os.cz/